"אחוזת דג'אני" - ביבליוגרפיה נבחרת


מידע על יפו המוסלמית ועל פלסטין:

אתר האינטרנט www.palestineremembered.com

אתר האינטרנט של עמותת "זוכרות" www.zochrot.org

יואל אמיר (עורך), מראות מארץ הקודש 1906, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים 2006.

פיליפ ג'. באלדנספרגר, המזרח הבלתי משתנה (תרגום: דוד קרסיק), משרד הביטחון ההוצאה לאור, תל אביב 1984.

יוסי גרנובסקי ויוסף עספור, פנייך ולא הירח, יפו! - מחרוזת סיפורים מעברה של עיר, מטען הוצאה לאור, יפו 2005.

אליאס ח'ורי, באב אלשמס (תרגום: משה חכם), הוצאת אנדלוס, תל אביב 2002.

שמואל טולקובסקי, תולדות יפו, הוצאת ספרים אריאל, ירושלים 2001.

דן יהב, יפו, כלת הים - מעיר ראשה לשכונות עוני, דגם לאי-שוויון מרחבי, הוצאת תמוז, תל אביב 2004.

יעקב ינון, סביב כיכר השעון - לסייר ביפו עם יד בן צבי, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים 2001.

הלל כהן, צבא הצללים - משת"פים פלסטינים בשירות הציונות, עברית הוצאה לאור, ירושלים 2004.

בני מוריס, לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 1947-1949 (תרגום: ארנון מגן), הוצאת עם עובד, תל אביב 1991.

בני מוריס, קורבנות: תולדות הסכסוך הציוני-הערבי 1881-2001 (תרגום: יעקב שרת), הוצאת עם עובד, תל אביב 2003.

ש"י עגנון, תמול שלשום, הוצאת שוקן, תל אביב 1998.

רות קרק, יפו - צמיחתה של עיר, 1799-1917, הוצאת אריאל, ירושלים 2003.

שרון רוטברד, עיר לבנה, עיר שחורה, הוצאת בבל, תל אביב 2005.

אלי שילר (עורך), יפו ואתריה, הוצאת אריאל, ירושלים 1981

יוסף אליהו שלוש, פרשת חיי, הוצאת בבל, תל אביב 2005.

Salman H. Abu-Sitta, Atlas of Palestine 1948, Palestine Land Society, London 2004.

Thomas Friedman, From Beirut To Jerusalem, Harper Collins Publishers, London 1998.

Walid Khalidi, All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Institute of Palestinian Studies, Washington 1992.

Karl Sabbagh, Palestine, a Personal History, Atlantic Books, London 2006.

Girod Sabri, Palestine & Palestinians Guidebook (Translation: Carol Scheller-Doyle, Walid Shomali), ATG, Ramallah 2005.

Jamil I. Toubbeh, Day of The Long Night A Palestinian Refugee Remembers the Nabka, McFarland & Co Inc, London 1998.


מידע על האסלאם, מיסטיקה של האיסלאם והאומה הערבית:

קארן ארמנסטרונג, מוחמד - ביוגרפיה של הנביא (תרגום: מיכל סלע), הוצאת כתר, ירושלים 2004.

אלברט חוראני, היסטוריה של העמים הערביים, הוצאת דביר, תל אביב 1996.

חווה לצרוס-יפה (עורכת), פרקים בתולדות הערבים והאסלאם, מודן הוצאה לאור.

ג'לאל א-דין רומי, הדיוואן (תרגום: אלכסנדר פייגן), הוצאת עולם קטן, ירושלים 2005.

אלי שילר (עורך), דת ופולחן וקברי קדושים מוסלמים בארץ ישראל, הוצאת אריאל, ירושלים 1996.

גרשם שלום, שדים, רוחות ונשמות - מחקרים בדמונולוגיה (עריכה: אסתר ליבס), מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, ירושלים 2004.

Reshad Field, The Last Barrier, A Journey into the Essence of Sufi Teachings, Lindisfarne Books, Boston 2002.

Hafiz, The Gift, Poems by the Great Sufi Maste (Translation by Daniel Ladinsky), Penguin Compass, New York 1999.


לשם עיצוב השפה של צאלח דג'אני נעזרתי בספרים הבאים:

יוסף יואל ריבלין (מתרגם), אלף לילה ולילה, הוצאת קריית ספר, ירושלים 1971.

יוסף יואל ריבלין (מתרגם), אלקראן, הוצאת דביר, תל אביב 1987.


לשם העיצוב הגותי והדקדנטי של הרומן נעזרתי בספרים הבאים:

שארל בודלר, פרחי הרע (תרגום: דורי מנור), הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1997.

חמוטל בר-יוסף, מבוא לספרת הדקאדנס באירופה, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל אביב 1994.

Jane Austin, Northanger Abbey, Penguin Books, London 1994.

Chris Baldick (editor), The Oxford Book of Gothic Tales, Oxford University Press, London 2001.

Bill Bowers (editor), Classic Ghost Stories, The Lyons Press, Guilford 2003.

Matthew Lewis, The Monk (in: Four Gothic Novels), Oxford University Press, London 1994.

Ann Radcliffe, The Mysteries of Udolpho, Oxford University Press, London 1998.

Mary Shelley, Frankenstein, Penguin Books, London 1994.

Bram Stoker, Dracula, Penguin Books, London 1994.

Horace Walpole, The Castle of Otranto, Oxford University Press, London 1998.


מידע על חיים מרגליות-קלווריסקי הופיע במקורות הבאים:

ראיונות עם נכדיו: דוד סימון (ירושלים) ודב גל (קיבוץ מעגן מיכאל).

ארכיון חיים מרגליות קלווריסקי בארכיון הציוני המרכזי, אצ"מ: A113.

חמדה בן יהודה, סדרת ראיונות עם קלווריסקי, "השקפה", שנת 1905. סרוק גם באינטרנט, באתר "עיתונות עברית היסטורית":

עבר הדני, ההתיישבות בגליל התחתון, רמת גן 1955.

הלל יפה, דור מעפילים, דביר, תל אביב 1939.

משה סמילנסקי, משפחות האדמה, הוצאת עם עובד, תל אביב 1953.

עירית עמית, מקומו של חיים מרגליות קלווריסקי ביישוב הגליל התחתון 1898-1905 (עבודת גמר לתואר מ.א.), האוניברסיטה העברית ירושלים, המחלקה לגיאוגרפיה, תל אביב 1981.

תום שגב, ימי הכלניות: ארץ ישראל בתקופת המנדט, הוצאת כתר, ירושלים 1999

דוד תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו: דמויות ותמונות, הוצאת המחבר.

אפרים ומנחם תלמי (עורכים), לקסיקון ציוני, ספריית מעריב, תל אביב 1982.


מקורות לעיצוב שפתו של קלווריסקי בספר:

אחד העם, כל כתבי אחד העם, דביר, תל אביב.

עיתונות התקופה, בעיקר העיתונים "המליץ" ו"הצבי" מן השנים 1895-1896. סרוק באינטרנט תחת "עיתונות עברית היסטורית"

חמדה בן יהודה, סדרת ראיונות עם קלווריסקי, "השקפה", שנת 1905.

הלל יפה, דור מעפילים, דביר, תל אביב 1939.